עדשות אור כחול


המסכים בהם אנו בוהים הרבה שעות מהיום פולטים קרינת אור כחול המזיק מאוד לעיניים.  

QUAY מצאו דרך מלאת סטייל להגן על העיניים שלנו:  עדשות מיוחדות החוסמות אור כחול!

ניתן להחליף לעדשות ראייה אצל אופטמטריסט.